(D-6-BLA)

SKU D-6-BLA
Barcode # 9355734006325
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.140m
Shipping Height 0.140m
Shipping Length 0.600m
Shipping Cubic 0.011760000m3